قاضی زاده

مسعود قاضی زاده

مدرس دویچ وب

درباره استاد:
با سوابق و مدارک آقای قاضی زاده بیشتر آشنا شوید.

مدارک

لیسانس ادبیات آلمانی

سوابق

یک سال سابقه مترجمی زبان آلمانی به فارسی
بیش از 6 سال سابقه تدریس زبان آلمانی

جهت یادگیری یک زبان خارجی باید هر ۴ مهارت یک زبان یعنی شنیداری، نوشتاری، صحبت کردن و خواندن را در مغر تقویت کنیم. دویچ وب با توجه به این موضوع سعی در برگزاری کلاس های آنلاین با جدیدترین روش های تدریس کرده است.

دوره های ارائه شده توسط این مدرس