شرح کلی دوره ها:

 1. کتاب آموزشی مقاطع پیشرفته Sicher و مقاطع مقدماتی Starten wir می باشد. (اگر در مواردی خاص، از کتاب دیگری استفاده شود حتما در توضیحات کلاس درج می شود.)
 2. دوره های فشرده و مهارت های ویژه مکالمه آزاد سه روز در هفته و شامل دو جلسه 90 دقیقه ای و 15 دقیقه استراحت می باشند.
 3. دوره های مهارت های ویژه مکالمه آزاد، آخر هفته روزهای پنجشنبه شامل دو جلسه 90 دقیقه ای و 15 دقیقه استراحت می باشند.پ
 4. نرم‌افزار رسمی دوره های آنلاین ادوب کانکت (Adobe Connect) می باشد.
 5. دوره های مهارت های ویژه آمادگی آزمون، دو روز در هفته و یک جلسه 120 دقیقه ای و یا سه روز در هفته با جلسات 90 دقیقه ای می باشند.
 6. دوره های مهارت های ویژه (KS)، سه روز در هفته و شامل 8 جلسه 90 دقیقه ای مکالمه آزاد و 4 جلسه نگارش می باشند.
 7. میزان غیبت مجاز از لحاظ آموزشی در طول مدت ترم، 3 جلسه می باشد. ایجاد تغییرات در برنامه کلاس ها و جا به جایی ساعت کلاس ها به شرط اطلاع رسانی و ارائه جایگزین برای دویچ وب محفوظ است.

 

قوانین دوره ها:

 1. عدم حضور در کلاس ها هیچگونه مسئولیتی را از لحاظ عودت وجه برای دویچ وب ایجاد نمی کند.
 2. در صورت عدم ثبت نام قطعی در کلاس، حق جایگزینی زبان آموز جدید برای مجموعه محفوظ است.
 3. شهریه دوره ها شامل کتب آموزشی نمی باشد.
 4. حداکثر ظرفیت کلاس های آنلاین 12 نفر و حد نصاب تشکیل کلیه کلاس ها 6 نفر می باشد. در صورت به حدنصاب نرسیدن کلاس، کل مبلغ شهریه مسترد خواهد شد.
 5. جا به جایی کلاس ها در صورت وجود ظرفیت از هر دوره با احتساب مابه التفاوت مبلغ شهریه امکان‌پذیر می باشد.
 6. تعیین سطج قبل از شروع دوره توسط اساتید انجام می شود. چنانچه زبان آموزی بعد از تعیین سطح، دارای سطحی پایینتر و یا بالاتر از سطح دوره باشد، در صورت وجود ظرفیت به دوره دیگر
 7. انتقال داده می شود. همچنین مدت اعتبار تعیین سطح 3 ماه می باشد.
 8. در خواست انصراف از دوره امکان‌پذیر نمی باشد.
 9. امکان جابه جایی در صورت وجود ظرفیت وجود دارد.

 

حریم خصوصی:

 • تمامی اطلاعات شخصی وارد شده توسط شما، تنها توسط مجموعه دویچ وب و برای ارائه خدمات درخواستی استفاده می شود.
 • دویچ وب هیچکدام از اطلاعات شما را به شخص ثالثی ارائه نخواهد داد.