283+ نفر

از دوره های دویچ وب نتیجه گرفته‌اند!

جدیدترین دوره‌ ها

اینجا شروع آینده موفق شماست!
  • همه دوره ها
  • آمادگی آزمون
  • A1
  • A2
  • C1
  • B1
  • B2
  • مکالمه

دوره مهارت های ویژه B2 KSG

بدون امتیاز 0 رای
2,000,000 تومان
16
2,000,000 تومان

دوره مکالمه زبان B1 – روزهای فرد

بدون امتیاز 0 رای
1,100,000 تومان
10
1,100,000 تومان

دوره مکالمه زبان A2 – روزهای فرد

بدون امتیاز 0 رای
1,100,000 تومان
10
1,100,000 تومان

دوره مکالمه زبان A2 – روزهای زوج

بدون امتیاز 0 رای
1,100,000 تومان
10
1,100,000 تومان

نظرات برخی از زبان آموزان

نظر زبان آموزان در مورد دویچ وب