283+ نفر

از دوره های دویچ وب نتیجه گرفته‌اند!

جدیدترین دوره‌ ها

اینجا شروع آینده موفق شماست!
  • همه دوره ها
  • A1
  • A2
  • C1
  • B1
  • B2
  • مکالمه
  • KSG
  • SG
  • Schreiben

دوره مکالمه زبان A2 – کد 3965

بدون امتیاز 0 رای
1,300,000 تومان
1,300,000 تومان

دوره ترمیک زبان B1.1 – کد 3532

بدون امتیاز 0 رای
2,950,000 تومان
2,950,000 تومان

دوره ترمیک زبان A1.1 – کد 3508

بدون امتیاز 0 رای
2,240,000 تومان
2,240,000 تومان

دوره ترمیک زبان A2.2 – کد 3495

بدون امتیاز 0 رای
2,240,000 تومان
2,240,000 تومان

دوره ترمیک زبان A2.1 – کد 3491

بدون امتیاز 0 رای
2,240,000 تومان
2,240,000 تومان

دوره ترمیک زبان A1.2 – کد 3469

بدون امتیاز 0 رای
2,240,000 تومان
2,240,000 تومان

دوره دایره لغات B2/C1 – کد 3417

بدون امتیاز 0 رای
849,000 تومان
849,000 تومان

نظرات برخی از زبان آموزان

نظر زبان آموزان در مورد دویچ وب