دوره ترمیک زبان A1.1 – کد 3508

بدون امتیاز 0 رای
2,240,000 تومان

دوره آنلاین زبان آلمانی سطح A1.1 روزهای فرد

2,240,000 تومان

دوره ترمیک زبان A1.2 – کد 3469

بدون امتیاز 0 رای
2,240,000 تومان

دوره آنلاین زبان آلمانی سطح A1.2 روزهای زوج

2,240,000 تومان

دوره ترمیک زبان A2.1 – کد 3491

بدون امتیاز 0 رای
2,240,000 تومان

دوره آنلاین زبان آلمانی سطح A2.1 روزهای زوج

2,240,000 تومان

دوره ترمیک زبان A2.2 – کد 3495

بدون امتیاز 0 رای
2,240,000 تومان

دوره آنلاین زبان آلمانی سطح A2.2 روزهای زوج

2,240,000 تومان

دوره ترمیک زبان B1.1 – کد 3532

بدون امتیاز 0 رای
2,950,000 تومان

دوره آنلاین زبان آلمانی سطح B1.1 روزهای فرد

2,950,000 تومان

دوره دایره لغات B2/C1 – کد 3417

بدون امتیاز 0 رای
849,000 تومان

دوره آنلاین دایره لغات – Wortschatz زبان آلمانی سطح B2 تا C2

849,000 تومان

دوره مکالمه زبان A2 – کد 3965

بدون امتیاز 0 رای
1,300,000 تومان

دوره آنلاین مکالمه زبان آلمانی سطح A2 روزهای یکشنبه و سه شنبه

1,300,000 تومان

دوره مهارت نوشتار C1 – کد 3415

بدون امتیاز 0 رای
930,000 تومان

دوره آنلاین مهارت نوشتار – Schreiben زبان آلمانی سطح C1

930,000 تومان

دوره مهارت های ویژه KSG B1 – کد 3381

بدون امتیاز 0 رای
2,050,000 تومان

دوره آنلاین مهارت های ویژه – Konversation, Schreiben & Grammatik زبان آلمانی سطح B1

2,050,000 تومان