سینا حسانی

سینا حسانی

مدرس دویچ وب

درباره استاد:
با سوابق و مدارک آقای حسانی بیشتر آشنا شوید.

مدارک

ب2 گوته
سطح C1 با مدرک تست داف
Academic IELTS 8

سوابق

بیش از 1 سال تدریس زبان آلمانی

جهت یادگیری یک زبان خارجی باید هر ۴ مهارت یک زبان یعنی شنیداری، نوشتاری، صحبت کردن و خواندن را در مغر تقویت کنیم. دویچ وب با توجه به این موضوع سعی در برگزاری کلاس های آنلاین با جدیدترین روش های تدریس کرده است.

دوره های ارائه شده توسط این مدرس