مونا شفارودی

مونا شفارودی

مدرس دویچ وب

درباره استاد:
با سوابق و مدارک خانم مونا شفارودی بیشتر آشنا شوید.

مدارک

کارشناسی زبان و ادبیات آلمانی

سوابق

بیش از 8 سال سابقه تدریس زبان آلمانی
بیش از 8 سال سابقه کار به عنوان متجرم آلمانی به فارسی

جهت یادگیری یک زبان خارجی باید هر ۴ مهارت یک زبان یعنی شنیداری، نوشتاری، صحبت کردن و خواندن را در مغر تقویت کنیم. دویچ وب با توجه به این موضوع سعی در برگزاری کلاس های آنلاین با جدیدترین روش های تدریس کرده است.

دوره های ارائه شده توسط این مدرس