ملیکا خان

ملیکا خان

مدرس دویچ وب

درباره استاد:
با سوابق و مدارک خانم خان بیشتر آشنا شوید.

مدارک

GOETHE GYMNASIUM FRANKFURT - Allgemeine Hochschulreife
دانشجوی سال پنجم پزشکی دانشگاه فرانکفورت آلمان

سوابق

بیش از 3 سال سابقه تدریس زبان آلمانی

جهت یادگیری یک زبان خارجی باید هر ۴ مهارت یک زبان یعنی شنیداری، نوشتاری، صحبت کردن و خواندن را در مغر تقویت کنیم. دویچ وب با توجه به این موضوع سعی در برگزاری کلاس های آنلاین با جدیدترین روش های تدریس کرده است.

قول دویچ وب

دوره های ارائه شده توسط این مدرس