shirvani

مبینا شیروانی

مدرس دویچ وب

درباره استاد:
 با سوابق و مدارک خانم زارعی بیشتر آشنا شوید.

مدارک

کارشناسی ارشد آموزش زبان آلمانی
تستداف
B2 ÖSD
تربیت مدرس زبان آلمانی از دانشگاه شهید بهشتی

سوابق

بیش از 3 سال سابقه تدریس

جهت یادگیری یک زبان خارجی باید هر ۴ مهارت یک زبان یعنی شنیداری، نوشتاری، صحبت کردن و خواندن را در مغر تقویت کنیم. دویچ وب با توجه به این موضوع سعی در برگزاری کلاس های آنلاین با جدیدترین روش های تدریس کرده است.

دمو تدریس

دوره های ارائه شده توسط این مدرس